Home

:: Who's Online ::

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

OS : Linux R
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.15
MySQL : 5.5.40-0ubuntu0.12.04.1
เวลา : 20:27
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 330
Content : 204
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 237413

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคณะพยาบาลศาตร์ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด

สภาพยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีในวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 มี.ค. 56 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ "สุดยอดมหัศจรรย์ Innovation ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช" ในวันที่ 8 ก.พ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

 

ข่าวอบรม/สัมมนา

 

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งาน e-Learning ของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “Learning Management System" วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “มุมมองสะท้อนคิด เพื่อบัณฑิตที่ดีในอนาคต ครั้งที่ 2" วันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “การปฎิบัติพยาบาลที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฏหมาย” วันที่ 25-26 เม.ย 2556 ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง “การรักษาโรค
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค” วันที่ 17-21 ธ.ค 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

 

ข่าวสำหรับนักศึกษา

  ระเบียบการแต่งกาย  

ประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา 

ประกาศจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธษนี ปีการศึกษา 2556