Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

:: Who's Online ::

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 click here

 

nursemisicon1

 

e-learning

 

library2

  

la1

 

la21

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ปีการศึกษา 2558
2 โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
3 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558
4 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558
5 โครงการทำบุญหอพัก 2558
6 โครงการรดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ 2558
7 โครงการบายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ 2558
8 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557
9 โครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย 2557
10 โครงการวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2557
11 โครงการปลูกจิตสำนึก 2557
12 โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2557
13 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2557
14 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 2557
15 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี 2556
16 โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556
17 โครงการทําบุญหอพัก 2556
18 โครงการรับน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติธรรม 2556
19 โครงการประชุมเชียร์ และรับน้องใหม่ 2556
20 โครงการสุภาพบุรุษพยาบาล ดูดี มีสง่า 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5