Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2561
2 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560
3 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560
4 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559
5 โครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559
6 โครงการอนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย ปีการศึกษา 2559
7 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ปีการศึกษา 2558
8 โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
9 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558
10 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558
11 โครงการทำบุญหอพัก 2558
12 โครงการรดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ 2558
13 โครงการบายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ 2558
14 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557
15 โครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย 2557
16 โครงการวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2557
17 โครงการปลูกจิตสำนึก 2557
18 โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2557
19 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2557
20 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 2557
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6