Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "วันมาฆบูชา" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ วันมาฆบูชา
วันที่ดำเนินการ 9 ก.พ. 2554
สถานที่ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - ทำบุญตักบาตร
- ฟังธรรม
- เวียนเทียน
ปีการศึกษา 2553