โครงการปลูกจิตสำนึก 2557

ชื่อโครงการ

ปลูกจิตสำนึก

 

วันที่ดำเนินการ 4-6 สิงหาคม 2557

 

สถานที่

ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ บ้านสะพานโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

กิจกรรมย่อย
ปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบ (เอกสาร)