Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

ชื่อโครงการ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

 

วันที่ดำเนินการ

24 กันยายน 2558

 

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

กิจกรรมย่อย
ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบ (เอกสาร)