Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 โครงการ "บัณฑิตคืนสู่เหย้า" ปีการศึกษา 2553
102 โครงการ "วันปีใหม่" ปีการศึกษา 2553
103 โครงการ "วันมาฆบูชา" ปีการศึกษา 2553
104 โครงการ "วันจักรี" ปีการศึกษา 2553
105 โครงการ "วันสงกรานต์" ปีการศึกษา 2553
106 โครงการ "วันฉัตรมงคล" ปีการศึกษา 2553
107 โครงการ "วันวิสาขบูชา" ปีการศึกษา 2553
108 โครงการ "ตักบาตรทุกวันศุกร์" ปีการศึกษา 2553
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 6