Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2557
22 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2557
23 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 2557
24 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี 2556
25 โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556
26 โครงการทําบุญหอพัก 2556
27 โครงการรับน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติธรรม 2556
28 โครงการประชุมเชียร์ และรับน้องใหม่ 2556
29 โครงการสุภาพบุรุษพยาบาล ดูดี มีสง่า 2556
30 โครงการหญิงไทย งามสง่า มารยาทดี กิริยางาม 2556
31 โครงการ "การปฏิบัติธรรม" ปีการศึกษา 2555
32 โครงการ "ตักบาตรทุกวันศุกร์" ปีการศึกษา 2555
33 โครงการ "แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันจันทร์" ปีการศึกษา 2555
34 โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2555
35 โครงการ "รับน้องประชุมเชียร์สานสัมพันธ์พี่น้อง ราชธานี" ปีการศึกษา 2555
36 โครงการ "ไหว้ครู" ปีการศึกษา 2555
37 โครงการ "ทำบุญหอพัก" ปีการศึกษา 2555
38 โครงการ "ส่งเสริมและสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา" ปีการศึกษา 2555
39 โครงการ "อันเชิญเทียนพรรษาพระราชทานชลมารค" ปีการศึกษา 2555
40 โครงการ "กีฬาสีคณะ" ปีการศึกษา 2555
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 6