Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61   โครงการ "ไหว้ครู " ปีการศึกษา 2554
62  โครงการ "วันอาสาฬหบูชา" ปีการศึกษา 2554
63 โครงการ "อันเชิญเทียนพรรษาพระราชทานชลมารค" ปีการศึกษา 2554
64 โครงการ "พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554" ปีการศึกษา 2554
65 โครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2554" ปีการศึกษา 2554
66 โครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2554" ปีการศึกษา 2554
67 โครงการ "เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" ปีการศึกษา 2554
68 โครงการ "วันออกพรรษา" ปีการศึกษา 2554
69 โครงการ "วันมหิดล" ปีการศึกษา 2554
70 โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติ" ปีการศึกษา 2554
71 โครงการ "วันปิยมหาราช" ปีการศึกษา 2554
72 โครงการ "พิธีบวงสรวงเจ้าคำผง ผู้สร้างเมืองอุบล" ปีการศึกษา 2554
73 โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" ปีการศึกษา 2554
74 โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" ปีการศึกษา 2554
75 โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" ปีการศึกษา 2554
76 โครงการ "พิธีประสาทปริญญาบัตร" ปีการศึกษา 2554
77 โครงการ "บัณฑิตคืนสู่เหย้า" ปีการศึกษา 2554
78 โครงการ "วันปีใหม่" ปีการศึกษา 2554
79 โครงการ "วันมาฆบูชา" ปีการศึกษา 2554
80 โครงการ "วันจักรี" ปีการศึกษา 2554
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 6