Home ส่วนงานภายในคณะ งานบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการแก่สังคม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการหมู่บ้านดอนแคร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2559
2 โครงการ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน 2559
3 โครงการ “ท่าข้องเหล็กร่วมใจ ห่างไกลความเครียด” 2559
4 โครงการผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อม 2559
5 โครงการ 365 วัน ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 2558
6 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 2558
7 โครงการ ผู้สูงวัยคูเมือง สร้างสมาธิ ห่างไกลโรค 2558
8 โครงการ สุขภาพดี ด้วยตัวหนูและผู้ดูแล 2558
9 โครงการ“ส่งเสริมสมาธิ สร้ างสติและเชาว์ปัญญา” 2557
10 โครงการชุมชนท่าข้องเหล็ก ร่วมใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง 2557
11 โครงการสานสายใยครอบครัว คล้องใจไทเพียเภ้า ต้านภัยยาเสพติด 2557
12 โครงการช ่างหม้อร ่วมใจ เบาหวานควบคุมได้ ปลอดภัยไร้ ความดัน 2557
13 โครงการ“ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตใจวัยรุ่น” 2557
14 โครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า นําพาสุขภาวะที่ยั่งยืน 2557
15 โครงการ ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า 2557
16 โครงการผ่อนใจคลายเครียด 2557
17 โครงการ“ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว” 2557
18 โครงการ ผู้สูงอายุพลแพนเข้มแข็ง ร่วมแรง เสริมสร้างกระดูก 2557
19 โครงการ “สร้างรอยยิ้ม...ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” 2556
20 โครงการสอนน้องล้างมือ และแปรงฟันอย่างถูกวิธี 2556
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5