Home ส่วนบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ท่านสามารถสมัครได้ 3 วิธี คือ  
1. สมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชธานี
2. สมัครทางไปรษณีย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชธานี Download เอกสารใบสมัคร
3. สมัครออนไลน์โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามระบบ http://register.rtu.ac.th