คณะพยาบาล​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชธานี​ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามรายชื่อดังต่อไปนี้