ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริศักดิ์ หล้าอำพันธ์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 21 ที่ได้รับรางวัล "สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564