ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภาภรณ์ บรรพตพิทักษ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้เป็นเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคมภายใต้โครงการ"เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม" ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม