ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมดอกไม้ใบตอง และชมรมศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำกระทง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องชมรมดอกไม้ใบตอง ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ตึกอธิการบดี) ผู้สนใจ  แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ อ.จุฬาภรณ์ ศักดิ์สิงห์ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใน 18 พ.ย. 2564 ค่ะ