คณบดี​ คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชธานี​ ผศ.เยาวลักษณ์​ โพธิดารา​ กล่าวเปิดงานปฏิบัติธรรมออนไลน์​ สำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1​ บรรยายธรรมผ่านโปรแกรม​ Zoom.meeting ในวันที่ 24​ มิ.ย​ 2564 โดย​ พระครู​อุบลภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ