ขอแสดงความยินดีกับ​อาจารย์​และนักศึกษา​คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชธานี​ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการในงาน“ มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ