portfolio1.2566

คลิ๊กดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 และรายงานตัว ในวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138