750

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24 และ พิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 ในพฤหัสบดีที่ที่ 16 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี