9 11 66 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบหมวกเข็มชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138