3657159

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 รอบรับตรง สมัครเรียนออนไลน์  คุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138