ภาพพิธีมอบหมวกเข็มชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี