รับแถบหมวก67.2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 25 และ มอบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี กำหนดการพิธีดังนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 138