428598310 383320934336625 6370556202166368517 n

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์รับหน่วย CNEU บทบาทของพยาบาลกับการบริการด้านสุขภาพดิจิทัล ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นี้