430173474 383320911003294 3872202820250052045 n

ขอประชาสัมพันธ์อบรมโครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชชปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ระหว่างที่ 4-8 มีนาคม 2567