รอบรับ 4

ขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รอบรับตรง ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 http://register.rtu.ac.th/ คุณสมบัติของผู้สมัคร https://shorturl.asia/NC923 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138